Llei Hipotecària (1/2)

Ferran Busquet, al programa "Consulta Oberta" de Canal Taronja TV ens explica els entrellats de la nova Llei Hipotecària.

Aquesta llei està enfocada. principalment, a millorar la protecció dels consumidors i a que la transparència d'aquests contractes sigui màxima.

Per això, entre altres coses, el consumidor haurà d'anar al notari, com a mínim el dia abans de la signatura del contracte, per assesorar-se i resoldre tots els dubtes que aquest pas li pugui suposar. Sense aquest pas i la certificació del notari i la conformitat del client de que s'han entés totes les conseqüencies d'aquest negoci jurídic, no es podrà fer la signatura.

També es regulen les despeses a assumir per cada part : Taxació : el client. Altres despeses : el banc (AJD, Notaria, Registre i Gestoria).