Llei Hipotecària (1/2)

Ferran Busquet, al programa "Consulta Oberta" de Canal Taronja TV ens explica els entrellats de la nova Llei Hipotecària que entrarà en vigor el mes de juny de 2019.

Aquesta llei està enfocada. principalment, a millorar la protecció dels consumidors i a que la transparència d'aquests contractes sigui màxima.

Per això, entre altres coses, el consumidor haurà d'anar al notari, com a mínim el dia abans de la signatura del contracte, per assesorar-se i resoldre tots els dubtes que aquest pas li pugui suposar. Sense aquest pas i la certificació del notari i la conformitat del client de que s'han entés totes les conseqüencies d'aquest negoci jurídic, no es podrà fer la signatura.

També es regulen les despeses a assumir per cada part : Taxació : el client. Altres despeses : el banc (AJD, Notaria, Registre i Gestoria).