Consultoria

- Estudis de viabilitat econòmico-financera

- Estudis de reducció de costos

- Assessorament en implantació  Llei de Protecció de Dades

- Valoració d'empreses

- Compra-venda d'empreses

- Assessorament en fusions i adquisicions