Consultoria

- Estudis de viabilitat econòmico-financera.

- Estudis de reducció de costos.

- Assessorament en implantació  Llei de Protecció de Dades.

- Valoració d'empreses.

- Compra-venda d'empreses.

- Assessorament en fusions i adquisicions.