Curs sobre la fiscalitat de les fundacions

Les fundacions gaudeixen d’un règim fiscal propi atès el seu caràcter no lucratiu i que duen a terme activitats d’interès general. És important conèixer quines són les obligacions de les fundacions en matèria tributària i quins són els incentius fiscals dels quals es poden beneficiar tant les fundacions com els seus donants.

Temari i informació sobre el curs :

http://www.busquet.com/image/catalog/documents/curs_la_fiscalitat_de_les_fundacions.pdf