Com elaborar i presentar els comptes anuals de les Fundacions - CURS

El pròxim 29 d’Abril el nostre Soci, Ferran Busquet, impartirà un curs a la Coordinadora de Fundacions, sobre l’elaboració dels comptes anuals de les fundacions. 

Els objectius principals del curs són:

  • Conèixer els aspectes més importants de la formulació dels comptes anuals d’una fundació.
  • Revisar el contingut de la memòria econòmica a presentar a l’Agència Tributària. És la mateixa què la que s’inclou als comptes anuals?
  • Saber què cal tenir present per l’informe d’auditoria, tant per a aquelles fundacions que estiguin obligades a auditar-se, com per a aquelles que ho vulguin fer de forma voluntària.

Aquest curs està dirigit a direccions, gerències i professionals de les àrees de comptabilitat, finances i administració de les fundacions. 

Per saber-ne més, fes clic al següent enllaç:

Saber-ne més