La formulació dels comptes anuals de la fundació

Ferran Busquet dóna un curs sobre la formulació dels comptes anuals de la fundació a la Federació Catalana de Fundacions el dia 15 de maig de 2019.

Temari i informació complerta :

http://www.busquet.com/image/catalog/documents/curs_de_la_fundacio.pdf