La formulació dels comptes anuals de la fundació

Ferran Busquet dóna un curs sobre la formulació dels comptes anuals de la fundació a la Coordinadora Catalana de Fundacions.

Temari i informació complerta :

http://www.busquet.com/image/catalog/documents/curs_de_la_fundacio.pdf