Trets diferencials

Entenem que les característiques fonamentals que ens han permès aconseguir un reconeixement dins la comunitat empresarial són les següents:

El nostre personal
Amb l’objectiu d’assegurar un nivell suficient de competència, dediquem un important esforç en la contractació de persones d’unes qualitats humanes i acadèmiques que permetin oferir uns serveis de màxima qualitat.

El nostre esforç, però, no es limita a la selecció dels millors professionals de les diverses facultats i escoles tècniques, sinó que mantenim una actualització i formació constants. A més diferents membres de la nostra Firma són professors titulars de la Universitat Autònoma de Barcelona i participen habitualment en accions formatives.

Paral·lelament, aspectes com la necessària independència dels nostres professionals, la confidencialitat amb la que tracta la nostra organització els coneixements adquirits i altres aspectes ètics, són objecte constant d’atenció per part nostra.

Nivell de Qualitat 
Per tal de garantir el màxim nivell de qualitat dels nostres serveis, totes les actuacions estan subjectes a mecanismes de supervisió i control, a tots els nivells. Amb  aquest enfoc, garantim també poder aportar solucions als nostres clients que contribueixin a la productivitat i eficàcia de les seves activitats, amb l’objectiu d’aportar millores en les seves operacions.

Permanentment al seu servei
Una de les característiques diferencials de la nostra col·laboració es basa en l’enfoc d’assessorament permanent i personalitzat dels nostres serveis. Entenem que aquest és un aspecte clau en qualsevol activitat d’assessoria, per tal de poder oferir uns serveis professionals del màxim nivell i una estreta col·laboració amb els nostres clients.

D’aquesta forma, els nostres serveis són un veritable suport en la planificació de les activitats del client i aporten suggerències per millorar el control intern, els procediments i la planificació de la gestió de cada Entitat.

Especialització sectorial 
Cada vegada més, el complex món de les relacions econòmiques i empresarials requereix un coneixement profund del sector econòmic en el qual el nostre client desenvolupa la seva activitat. D’aquesta forma, la nostra organització ha enfocat el seu esforç en l’especialització sectorial, doncs això permet assolir una major eficàcia en el nostre treball.

La nostra empresa està altament especialitzada en la prestació de serveis a Entitats sense ànim de lucre i, en els darrers anys, ha esdevingut una Firma de referència en l’assessorament a Fundacions.

Actualment, les àrees de negoci dels nostres clients es concentrarien segons la següent distribució:

15% Sector Alimentari
20% Empreses Industrials
20% Empreses Comercials
15% Empreses de serveis
30% Fundacions /Empreses Públiques