Llei Hipotecària (2/2)

Ferran Busquet, al programa "Consulta Oberta" de Canal Taronja TV ens explica les novetats i canvis més importants a la relació entre consumidor i banc de la nova Llei Hipotecària.

Aquesta llei és molt més favorable als interessos del consumidor.

Molts punts canvien :

- Venciment anticipat : En cas d'impagament, ara s'hauran de tenir impagades, si estem a la primera meitat de la durada del prèstec, dotze quotes o un 3% de l'import del prèstec, i si estem a la segona meitat, 15 quotes o un 7% de l'import. En tot cas, el banc ha de fer un requeriment previ al client amb un mes de temps.

- Interès de demora : Mai podrà ser superior a l'interès contractat més tres punts.

- Comissions : Obertura -- Comissió única per tots els conceptes. Cancel·lació anticipada -- Per interès fixe, un màxim d'un 2% dins els deu primers anys del prèstec i d'un 1,5% els posteriors. Si es tracta d'interès variable, entre un 0,15 i un 0,25%.

- Clàusules terra -- Abolides, però mai podrà haver-hi interessos negatius.