Avís legal

L'USUARI es compromet a utilitzar el portal d'acord amb el que estableix aquest avís legal.

L'USUARI es compromet a no utilitzar el portal o els seus serveis i continguts de forma contrària al que disposa la legislació vigent que sigui d'aplicació.

BUSQUET  es reserva el dret a no concedir accés a serveis i continguts del Portal quan així ho estimi, segons la seva Política Comercial.

Per remetre qualsevol informació en aquest sentit es podrà enviar un correu electrònic a la següent adreça busquet@busquet.com

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa sota la seva responsabilitat. L'usuari d'aquesta pàgina web, mitjançant el seu accés a la mateixa, s'obliga a utilitzar-la de manera plenament conforme amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà, enfront de BUSQUET  i / o davant de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

BUSQUET no serà responsable dels danys derivats de la utilització d'aquest lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

L'autor d'aquest lloc web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d'altre tipus que pogués ocasionar a l'usuari visitant l'accés als continguts d'aquest lloc.Per això, BUSQUET  no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, BUSQUET  no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

De conformitat amb el què s’estableix en el Reglament de Protecció de Dades de les Persones Físiques 2016/679/UE, de 27 d’abril, us informem que les dades que ens proporcioneu formaran part d’un fitxer amb les següents característiques.

INFORMACIÓ BÀSICA:

RESPONSABLE

BUSQUET ESTUDI JURÍDIC, S.L.

BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS, S.L.

FINALITAT

Prestació del servei d’assessorament legal, econòmic i fiscal contractat

Atendre les seves sol·licituds

LEGITIMACIÓ

Interès legítim per l’execució del contracte

DESTINATARIS

No es realitzaran transferències internacionals de dades

DRETS

Accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Identitat i CIF:   

BUSQUET ESTUDI JURÍDIC, S.L. – B62076690

 BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS, S.L. – B61531034

Correu electrònic:   busquet@busquet.com

Telèfon:  938744011

 

FINALITAT:

Les dades personals que ens ha facilitat seran tractades per les següents finalitats segons correspongui:

  • Donar compliment als serveis contractats
  • Atendre les sol·licituds o consultes que ens plantegi
  • Informar periòdicament de les novetats legislatives que considerem del seu interès

Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’usuari o fins que l’usuari ens sol·liciti la seva supressió. Així mateix, caldrà prendre en consideració les obligacions de conservació legals en el desenvolupament de la nostra activitat.

LEGITIMACIÓ:

La base legal pel tractament de dades és l’interès legítim per la prestació del servei sol·licitat. En concret, BUSQUET ESTUDI JURÍDIC, S.L. i BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS, S.L. tenen les següents bases legítimes per poder tractar les dades personals:

Execució del contracte:

La base legal del tractament de les dades personals recollides és poder dur a terme el servei contractat.

Obligacions legals:

La gestió i emissió de la factura de prestació de servei es basa en l’obligació legal de la societat en la seva relació amb els clients.

DESTINATARIS:

Les dades personals de l’interessat poden ser cedides/comunicades als destinataris següents:

  • Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral, de Seguretat Social, llei d’auditoria o qualsevol altra aplicable.
  • Empreses encarregades del tractament de dades i proveïdors que presten serveis a la societat (p.ex. proveïdors de serveis informàtics)

DRETS DE L’USUARI:

Dret d’accés

Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen, o no, així com a accedir a les seves dades personals.

Dret de rectificació

Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incompletes.

Dret de supressió/dret a l’oblit

Pot sol·licitar-nos que les dades personals siguin suprimides quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

Dret de limitació

Té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Dret de portabilitat

Pot sol·licitar-nos que les seves dades personals automatitzades siguin cedides o transferides a qualsevol altra persona que ens indiqui en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

Dret d’oposició

Pot oposar-se al fet que les dades personals siguin objecte d’un tractament. En aquest cas, es deixarà de tractar les dades, a excepció de motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

 

Els interessats podran exercitar els seus drets dirigint-se per escrit al responsable del fitxer mitjançant els contactes de l’encapçalament i indicant que es tracta d’un “EXERCICI DE DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES”.

Per tramitar la sol·licitud, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat.

Té dret a presentar una reclamació davant de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).