La formulació dels comptes anuals - Segona Edició

Ferran Busquet dóna una segona edició del curs sobre la formulació dels comptes anuals de la Coordinadora Catalana de Fundacions.