Impost de Successions i Donacions

Ferran Busquet, a Canal Taronja TV ens explica com funciona l'impost de Sucessions i Donacions.