Busquet

La nostra organització està especialitzada en la prestació de serveis professionals des del seu establiment l’any 1974.

Al llarg d'aquests anys no hem deixat d’ampliar els nostres recursos i serveis, per tal de satisfer les necessitats dels nostres clients en l’àmbit econòmic, fiscal, laboral i jurídic.

Actualment som més de 60 professionals, majoritàriament economistes, advocats i graduats en relacions laborals.

Llegir més

Qualitat, servei i especialitació sectorial

Personal
Dediquem un important esforç en la contractació de persones qualificades que permetin oferir uns serveis de màxima qualitat.

Nivell de Qualitat
Totes les actuacions estan subjectes a mecanismes de supervisió i control, a tots els nivells.

Permanentment al seu servei
Enfocament d'assessorament permanent i personalitzat dels nostres serveis.

Especialització sectorial
La nostra organització ha enfocat el seu esforç en l'especialització sectorial.

Llegir més