Impost de Succesions i Donacions i Impost de la Plusvàlua

Impost de Succesions i Donacions (ISD) i Impost de la Plusvàlua (IIVTNU).

En un segon article, el professor Luis Puch de la Universidad Complutense, ens mostra com aquests impostos, actualment no funcionen bé, ja que el ISD, orientat a ser progressiu té moltes exencions i escapatòries via estructures societàries, de manera que qui té capacitat econòmica s'el pot rebaixar, i qui no, l'ha de soportar sense altra opció. En canvi, el IIVTNU és regressiu ja que grava per igual indiferentment de la capacitat del contribuent, i en tot cas, tots dos impostos, com que la major part de la riquesa de les famílies son els seus immobles, – bens poc líquids – , molt sovint creen problemes de liquidesa i veritables traumes als hereus.

Per millorar aquesta situació, proposa vàries vies :

1.- Ja que lo que es grava són els increments patrimonials, el que cal és determinar molt bé les diferències entre els valors de transmissió i d'adquisició. El cadastre i el mercat sempre han sigut una font de conflictes, i el sistema de càlcul del IIVTNU per part dels ajuntaments és força arbitrari.

2.- Integrar els dos impostos per estalviar complicacions. Facilitar el pagament quan hi hagin problemes de liquiditat.

3.- Homogeneïtzar el tractament de l'impost entre persones físiques i jurídiques i determinar uns trams exempts justos, que no facin interessant muntar estructures societàries.

http://nadaesgratis.es/luis-puch/el-impuesto-sd-deseos-y-realidades-ii