Noves normes sobre contractes de lloguer

Amb la intenció de fer més garantistes els contractes de lloguer, tant pel llogater com per l'arrendador, el Govern proposa una sèrie de mesures entre les quals destaquen:

- Una durada mínima dels contractes de sis anys.

- L'obligatorietat de documentar l'estat dels pisos mitjançant fotografies o vídeos, i d'inventariar els elements presents a la propietat, per estalviar futures disputes.

- Reducció del nombre de mensualitats de fiança.

- No es podrà exigir per contracte la renúncia del dret d'adquisició preferent per part del llogater.

- Donar capacitat limitadora sobre els preus als ajuntaments o departaments competents.

Totes aquestes mesures pretenen limitar la inflació actual del mercat de lloguer i queden pendents de l'aprovació pel Parlament tan bon punt el Govern les presenti.

Interessant article a www.viaempresa.cat

https://www.viaempresa.cat/economia/contractes-lloguer-fotos-pis_1931414_102.html