Sistema extrajudicial pels litigis per doble imposició

Hisenda està dissenyant un mecanisme extrajudicial per resoldre els litigis per doble imposició entre països de la Unió Europea. Tot això, en l'esperit de la directiva de la UE sobre l'IRPF de no residents i el reglament sobre impostos directes. Quan una empresa o persona física consideri que dos estats de la UE estan gravant a la vegada les seves rendes i/o patrimoni, pot exposar el seu cas als estats. Si no hi ha resolució, podrà acollir-se a aquest nou mecanisme, que malgrat que és lent, estarà pautat en terminis i actuacions, mentre que la via litigiosa/judicial és cara, lenta i de resultat incert. Sempre cal demanar consell a un professional expert en matèria fiscal en casos com aquests.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/24/economia/1563999543_696634.html