El Tribunal Suprem dona la raó a la AEDAF

El Tribunal Suprem dóna la raó a la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) sobre la situació dels deutes amb Hisenda en litigi. En aquests casos, era costum sol·licitar en el mateix moment de la suspensió del deute per litigi l'ajornament del mateix mentre es resol el cas. Actualment, Hisenda, en cas de litigi, arxivava directament la petició d'ajornament i/o fraccionament, d'acord a la seva darrera modificació reglamentària. Aquest fet deixava en indefensió al contribuent, que en el cas que la seva petició per desacord amb Hisenda no fos admesa, podia trobar-se el deute en situació executiu sense possibilitat de recurs.

El Tribunal Suprem ha esmenat aquesta situació, on Hisenda pressuposava que tot contribuent era un "potencial defraudador", permetent que la petició d'ajornament del deute sigui simultània a la suspensió per desacord del contribuent, defensant els drets dels contribuents.

De qualsevol manera, sempre s'han de complir els actuals reglaments en cas de desacord amb Hisenda.

http://www.busquet.com/image/catalog/documents/ciss_contable_mercantil_documento.pdf