El Bitcoin no és moneda

A partir d'una sentència per estafa, el Tribunal Suprem entra a definir què és una criptomoneda. De cap manera es pot considerar una criptomoneda com el bitcoin com moneda de curs legal, sinó que es tracta d'un actiu o bé patrimonial immaterial, intercanviable per altres béns, sempre que tinguem acord entre les parts que contractin. Segons aquesta definició, el seu valor, que es defineix en cada moment per l'oferta i la demanda als mercats de trading d'aquest actiu no es determina fins que es transformen, per compra o venda al mercat, en moneda de curs legal, € per nosaltres. P. ex., no podem pagar deutes tributaris amb bitcoins, de la mateixa manera que no podem pagar amb un estoc de pernils, per molt bona qualitat que tinguin. Primer s'han de vendre al mercat i transformar en €.

Interessant article noticias.juridicas.com sobre aquest tema.

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14172-ts:-el-bitcoin-no-es-un-objeto-material-ni-tiene-la-consideracion-legal-de-dinero/