Nota Legal

L'USUARI es compromet a utilitzar el portal d'acord amb el que estableix aquest avís legal.

L'USUARI es compromet a no utilitzar el portal o els seus serveis i continguts de forma contrària al que disposa la legislació vigent que sigui d'aplicació.

BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS ESTUDI JURÍDIC es reserva el dret a no concedir accés a serveis i continguts del Portal quan així ho estimi, segons la seva Política Comercial.

Per remetre qualsevol informació en aquest sentit es podrà enviar un correu electrònic a la següent adreça epifarre@busquet.com

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa sota la seva responsabilitat. L'usuari d'aquesta pàgina web, mitjançant el seu accés a la mateixa, s'obliga a utilitzar-la de manera plenament conforme amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà, enfront de BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS ESTUDI JURÍDIC i / o davant de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS ESTUDI JURÍDIC no serà responsable dels danys derivats de la utilització d'aquest lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

L'autor d'aquest lloc web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d'altre tipus que pogués ocasionar a l'usuari visitant l'accés als continguts d'aquest lloc.Per això, BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS ESTUDI JURÍDIC no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS ESTUDI JURÍDIC no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

Política de privacitat:

En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades, BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS ESTUDI JURÍDIC l'informa que la resposta al qüestionari és facultativa i que la seva negativa només comportarà la no atenció de la sol · licitud efectuada. Així mateix, se l'informa que les seves dades personals seran incorporades en uns fitxers automatitzats titularitat d'aquesta empresa, la finalitat dels quals és desenvolupar diferents processos de selecció.

L'usuari es fa responsable de la veracitat de les dades personals que faciliti a BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS ESTUDI JURÍDIC, i de la comunicació de qualsevol alteració en els mateixos.

Si ho desitja, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició previstos en la Llei, dirigint un escrit a

BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS ESTUDI JURÍDIC
Ctra. Santpedor, 2
08243 MANRESA
Tel 93 874 40 11
busquet@busquet.com

Així mateix, amb la finalitat d'oferir la nostra millor atenció i informar dels nostres serveis i promocions i, en compliment del que disposa la legislació aplicable a les dades personals, es sol · licita el seu consentiment per tractar les seves dades en futures campanyes, i per cedir-los a empreses del grup amb idèntica finalitat.

Si no desitja que aquest tractament es produeixi, pot comunicar dirigint un escrit a l'anterior direcció, saber que, d'acord amb la legislació vigent, si no rebem notícies seves en el termini d'un mes, entendrem atorgat el seu consentiment que, en tot cas, podrà revocar en qualsevol moment ".