Informe de transparència

En compliment de l'article 26 del Text Refós de la Llei d'Auditoria de Comptes, s'adjunta l'Informe Anual de Transparència.

 

Informe Transparencia 2015

Informe Transparencia 2014

Informe Transparencia 2013